Architektura Światła Dziennego - I nagroda

Współautor: Wacław Tadeusz Ostrowski

Projekt "Ściana świetlna jako koncepcja doświetlenia budynków światłem dziennym" powstał przy współautorstwie Wacława Tadeusza Ostrowskiego w ramach ogólnopolskiego konkursu "Architektura światła dziennego". Było to poszukiwanie alternatywnej formy doświetlenia przestrzeni wewnętrznej w wysokich i obszernych budynkach w których dogłębna penetracja światła dziennego przy użyciu standardowych okien jest ograniczona i niewystarczająca.

Wypracowane laboratoryjną metodą prób i błędów rozwiązanie pomimo swojej prostoty cechuje się efektywnością użytkową oraz efektownością wpływającą na wizualny odbiór wnętrza. Ideą projektu jest stworzenie wewnątrz budynku biegnącego przez całą jego wysokość wypełnionego cieczą zbiornika. Ciecz jako dobry przewodnik światła wychwytuje promienia słoneczne na dachu wprowadzając je w głąb budynku. W skupieniu promieni słonecznych na cieczy pomagają umieszczone na dachu soczewki, a wprowadzone do cieczy pęcherzyki swobodnie uwalnianego powietrza pomagają w rozpraszaniu skupionego światła i rozprowadzeniu go do przyległych pomieszczeń.

Rozwiązanie wypracowane zostało na realnym modelu z wbudowanym "akwarium" wypełnionym wodą. Model testowany był z wykorzystaniem oświetlenia o różnym natężeniu i barwie światła. Do testów wykorzystywane były lustra kierujące światło w głąb zbiornika oraz akwarystyczny systemu napowietrzający generujący pęcherzyki powietrza. Zaproponowane przez nas rozwiązanie znalazło uznanie jury konkursowego zapewniając nam tym samym pierwszą nagrodę w konkursie. W uzasadnieniu werdyktu jury napisało: "...za techniczne innowacyjne operowanie światłem dziennym dla użytkowej i artystycznej kreacji jakości wnętrza"

AiB Architektura i Biznes03 2008 artykul Plakat Plansze