Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku

Projekt „Spalarnia śmieci w Białymstoku” powstał w 2009 roku jako praca dyplomowa magisterska wykonana na wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej pod kierownictwem dr inż. arch. Roberta Misiuka. Praca dyplomowa była odpowiedzią na ówczesne potrzeby miasta Białegostoku w zakresie utylizacji odpadów miejskich oraz spełnienia przyszłych norm narzucanych na gminy przez Unię Europejską. Jednocześnie była też próbą pokazania, że inwestycja tego typu może być przyjazna zarówno środowisku jak i mieszkańcom miasta.

Projekt wykonany został w oparciu o jedną z trzech lokalizacji spalarni wytypowanych przez władze miejskie do realizacji przedmiotowej inwestycji oraz na bazie wiedzy i doświadczeń spalarni śmieci w Warszawie. Kompleks podzielony został na dwa budynki główne – halę spalarni i budynek administracyjno-socjalny oraz dwa mniejsze budynki pomocnicze – portiernię i kompostownię. Wszystkie obiekty wpisują się w teren w formie pagórków. Budynki główne połączone zostały ze sobą przeszklonym łącznikiem. W większym budynku zlokalizowana została część przemysłowa spalarni. Mniejszy z budynków mieści w sobie cześć socjalno-biurową obiektu. Popularyzacji idei ekologicznych oraz otwartości obiektu dla mieszkańców służą zlokalizowane w mniejszym budynku centrum edukacyjne oraz centrum rozrywkowe. W ramach centrum rozrywki na terenie obiektu przewidziane zostały:

  • kawiarnia
  • ścianka wspinaczkowa
  • kręgielnia
  • sala bilardowa
  • dyskoteka z dwoma parkietami i salą VIP
  • wypożyczalnia quadów i rowerów z torem quadowym na terenie obiektu
  • tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i punkty widokowe na dachach budynków głównych


Projekt doceniony został przez Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, który przyznał mu wyróżnienie.

                    001 PMB                      002003004005 006007008